EU plastdirektiv: Designretningslinjer

Omfang

Engangsdrikkebægre lavet helt eller delvist af plastik.

Det vil sige papirkopper med plastikcoating (PE/PLA) og “clear” plastikkopper (PET, PLA, PP, PS etc).

 

Ikrafttrædelse:

  1. juli 2021

 

Overgangsordning:

Sprog:

Mærkningens oplysningstekst skal være skrevet på det eller de officielle sprog i den eller de medlemsstater, hvor engangsplastproduktet markedsføres.

Det betyder at kopper til det danske marked skal være med dansk tekst, til Sverige på svensk etc. Hvis produktet skal sælges i flere lande, skal der tilføjes flere linjer med hver sit sprog for de pågældende lande.

 

Papirkopper

Logo farve/størrelse/placing

Mærkningen skal anbringes horisontalt på bagsiden af bægrets yderside, væk fra randen for at undgå kontakt med forbrugerens mund ved brug. Mærkningen må ikke anbringes under bunden af bægret.

Logoet skal bestå af 3 pantone farver (Blue 298, Red 1797 og Black) alternativt CMYK.

<500ml (3-16oz) = 14×28 mm

>500ml (over 16oz) = 16×32 mm

 

Designs / farver

Designs bliver mere begrænset i antallet af farver, da der kan være begrænsning på antal farver  i trykket i alt – inklusive de 3 logofarver.

 

 

Plastic clear cups

Logo farve/størrelse/placing

På disse skal der mærkes enten ved tryk på siden af kopper alternativt med prægning. Men da det i praksis er umuligt at få prægning for hvert EU sprog (især dansk), så kan EMBACO kun løse det ved print som tingene ser ud pt.

Mærkningen skal anbringes horisontalt på bægrets ydre side, hvor end det er mest synligt. Mærkningen må ikke anbringes under bunden af bægret. Når der er tale om trykt mærkning, skal den anbringes væk fra randen for at undgå kontakt med forbrugerens mund ved brug. Hvis der er tale om rillede bægre, må mærkningen ikke være præget/indgraveret på rillerne.

Logoet skal bestå af 1 farve (sort)

<500ml (3-16oz) = 14×28 mm

>500ml (over 16oz) = 16×32 mm

 

Designs / farver

Designs bliver mere begrænset i antallet af farver, da der højest kan trykkes 5 farver i alt, hvor sort skal være den ene.

 

Eksisterende designs

Kunderne stilles overfor forskellige muligheder.

 

1) Der kan foretages en re-order nu og her (inden 1. maj) uden EU-logo (i kraft af overgangsordningen) EU-logo, hvilket kan give dig, som kunde, mere tid til at få lavet et nyt designs eller overveje anden type emballage.

2) Vi kan tilføje logoet på det eksisterende design (under tidligere nævnte begrænsinger)

3) Det kan være du ønsker at bruge anledningen til at lave ændringer til det eksisterende eller et helt nyt design.

 

Nye designs

Alle nye designs fra dags dato vil få automatisk tilføjet EU logo fra vores side.

 

Link til lovteksten: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R2151&from=DA#d1e163-57-1

Our website uses cookies

We would like to use our own and third party cookies and similar technologies for statistics and marketing purposes. You can set your preferences by selecting the options below. Withdraw your consent at any time via the cookie icon.

Learn more about how we use cookies and who sets cookies on our website

Update consentAccept all